Forside

Jens Frydendal


Batum Hedevej 3, 8830  Tjele

mail@jensfrydendal.dk

tlf. 64 66 42 88

mobil 26 44 99 07


Om mig selv:


I 1950'erne var jeg barn

I 1960'erne gik jeg i skole

I 1970'erne var jeg under uddannelse

I 1980'erne var jeg skovfoged ved Hedeselskab

I 1990'erne var jeg leder af Naturskolen i Viborg Kommune

hvilket jeg er fortsat med i 00'erne og 10'erne indtil 1. marts 2016,

hvor jeg gik på efterløn.

Hvad der sker i 2020'erne og 30'erne ved ingen

Til gengæld er udsigterne for 2050'erne og fremad ret forudsigelige.

Mere detaljeret:


1953 blev jeg født i Vind Sogn

1959 - 61 gik jeg i Agerfeldt Skoles "Lille klasse" - hveranden dag

1961 - 67 gik jeg i 3. - 7. kl. i Vind Skole

1967 - 69 gik jeg i Vilbjerg Realskole - uden dog at "tage realen med"

1969 - 72 Holstebro Gymnasium matematisk-naturfaglig studentereksamen

1972 - 73 Skovtekningerelev i Rye Nørskov

1973 - 75 Nørrejyske Artilleriregiment - fra rekrut til sekondløjtnant

1975 - 78 Skovteknikeruddannelse Asmildkloster Landbrugsskole,

Skovskolen i Nødebo,   Skjoldenæsholm, Store Hjøllund Plantage A/S.

1979         Kalø Jægerskole - den teoretiske del af Herregårdsjægeruddannelsen

1979 - 81 Hedeselskabets Plantageregulering - korttegning og planlægning

1982 - 83 Skovfogedassistent i Himmerlands Skovdistrikt under Hedeselskabet

1984 - 88 Skovfoged Nørre Snede skovpart under Hedeselskabet

1986 - 92 Formand for Danske Skov- og Landskabsingeniører

1988 - 93 HD i afsætningsøkonomi

1991 -2016 Leder af Naturskolen i Viborg Kommune

1992 - 96 Naturvejlederuddannelsen

2001 - 03 Formand for Naturvejlederforeningen i Danmark

2001         "Guderne må vide" - friluftsspil på Hald

2001         "Sol og sorte sange" - digtsamling

2003         "Maren Bisps" - friluftsspil på Hald

2006         "Niels Bugges sidste rejse - og andre historier fra Hald

2010         "Lim Eriks limericks"

2012         "NaturskolebogeN" - håndbog

2014         "Aakjærsangbogen"